Welke invloed heeft straling op het menselijk lichaam?

Heb je te maken gehad met straling en wil je je zorgverzekering vergelijken om te bekijken welke zorgverzekeraar jouw behandeling vergoed? Dat is zeker aan te raden, want bij andere aanbieders kom je soms stukken goedkoper uit zijn. Met radioactieve straling bedoelen we ook wel straling die radioactieve stoffen uitzendt. Dit wordt ook wel ‘ioniserende straling genoemd’, waaronder ook röntgenstraling valt. In dit artikel vertellen we je meer over radioactieve straling en de effecten die dit heeft op de mens. Lees snel verder voor meer informatie over straling.

Waar komt radioactieve straling voor?
Radioactiviteit kan overal voorkomen. Zowel in de grond als in de lucht, het menselijk lichaam en in bouwmaterialen. Naast röntgenstralen zijn er 3 vormen radioactieve straling. Deze zijn ook wel genoemd naar de eerste letters van het Griekse alfabet. Alfa-, beta-, en gammastraling. Sievert (Sv) is hierbij de eenheid die aangeeft hoeveel straling een mens krijgt, ofwel de millisievert (mSv). Iedere inwoner van ons land zal per jaar ongeveer 2 mSv aan straling ontvangen, wat het gevolg is van natuurlijke radioactiviteit. Bij medische onderzoeken wordt hier gemiddeld nog 0,5 mSv aan toegevoegd. Hoeveel straling er totaal wordt opgelopen, is relatief laag. Zo loopt op sommige plekken op aarde de natuurlijke achtergrondstraling op tot 50 mSv per jaar.

Wanneer is straling gevaarlijk?
Wanneer je een hoge dosis straling ontvangt in vrij korte tijd, waarbij je kunt denken aan 500 mSv, zullen er al direct gezondheidseffecten optreden. Onder andere de productie van je witte bloedcellen vermindert. Een dosis van 5000 mSv kan in de helft van de gevallen al dodelijk zijn. Deze vrij hoge dosis komt vaak enkel voor na ernstige ongevallen met kernenergie, zoals in Tsjernobyl het geval was.

Effect lage stralingsdoses
Lage stralingsdoses zorgen niet voor directe gezondheidsschade. Echter zouden lage stralingsdoses op termijn wel een verhoogde kans op kanker kunnen geven. Zo zijn er volop aanwijzingen dat lage doses vooral voor positieve gezondheidseffecten zorgen. Wanneer iemand een behandeling met röntgenstraling moet ondergaan, zal ernaar gestreefd worden de stralingsdoses zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit wordt ook gedaan bij mensen die met radioactieve stoffen werken.

Je weet nu meer over radioactieve straling, waar dit vandaan komt en hoe gevaarlijk het is. Wil je meer weten over welke zorgaanbieders bestralingsbehandelingen vergoeden? Bekijk vergelijk dan eens de zorgverzekeringen 2022 met elkaar.

Geschreven door