Dit zijn de eigenschappen van evenwichtige mensen, aldus een bekend psycholoog

Sommige mensen zijn nooit uit het veld te slaan, en dat is best een beetje jaloersmakend. Daarom boog deze psycholoog zich over de vraag hoe je die evenwichtigheid bereikt.

De Russische psycholoog Mikhail Efimovich Litvak schreef vele boeken over praktische psychologie en geeft tips die iedereen in zijn leven toe kan passen. Een van zijn boeken wijdde hij aan psychologische barrières die ons dwars kunnen zitten in het streven naar een evenwichtig, gelukkig leven. Want hoe word je nou zo’n stabiele persoonlijkheid? Litvak geeft de volgende adviezen:

1. Herinner je dat elk mens zijn eigen biografie heeft

Als iemand erg van jou verschilt, is het makkelijk om in conflict te komen met diegene. Terwijl dit eigenlijk helemaal niet nodig is. Mensen hebben altijd hun redenen op zich op een bepaalde manier te gedragen, en pas als je dit inziet kun je anderen op waarde schatten. Ieder mens vecht zijn eigen strijd.

2. Mensen kunnen je pas helpen, als jijzélf in actie komt

Je zult verbaasd staan hoeveel mensen je willen helpen, zodra je ontvankelijk bent voor hun hulp en actie onderneemt. Door aan anderen te laten zien dat je ondernemend bent en investeert in je ambities, verhoog je je gunfactor.

3. Wees succesvol

Ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar volgens Litvak kan een gebrek aan succes voor veel wroeging en frustratie zorgen. Vaak komt dit doordat mensen de verkeerde ambities nastreven en niet uit durven te komen voor hun échte (engere) aspiraties. Als je je af laat remmen door je angst, zul je je nooit voldaan voelen.

4. Wil je weten wie je grootste vijand is? Kijk in de spiegel!

Mensen verliezen veel energie met het willen voldoen aan andermans standaarden, of maatschappelijke waarden. Volgens Litvak is het veel belangrijker dat je in het reine komt met jézelf. Pas als je jezelf onder ogen durft te komen en voldoet aan jouw eigen waarden, kun je echte harmonie ervaren.

5. Zoek naar het juiste pad, in plaats van het rechte

Het is altijd makkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen, maar als je je doelen wilt bereiken in je leven, moet je soms van die weg afwijken.

6. Een doel scherpt de geest

De aandacht van een mens is beperkt, en daarom is het belangrijk altijd één doel voor ogen te hebben. Juist als we heel veel verschillende zaken nastreven kunnen we ons ‘mislukt’ voelen, omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen. Je doelen bepalen is als het scherpstellen van een camera: als je het niet goed doet, zie je niet wat je nodig hebt.

7. Houd op met het bewijzen van je gelijk

Accepteer dat andere mensen nu eenmaal anders denken. Hun meningen doen namelijk niks af aan jouw visie. Het gaat erom dat jíj achter je keuzes staat, want jij bent de enige die met die keuzes moet leven.

8. Leer om alleen te zijn

Probeer te wennen aan je eigen gezelschap, want als we alleen zijn, komen we tot belangrijke inzichten. Litvak had zijn boek niet kunnen schrijven als hij het alleen-zijn vreesde.

9. Geluk ontstaat als wat je wilt, kunt en moet overeenkomen

Te vaak komen mensen in een spagaat doordat hun behoeftes, kwaliteiten en verplichtingen niet verenigbaar zijn. Daarom raad Litvak aan om een vast te stellen wat je wilt, kunt en moet. Op deze manier achterhaal je je doelen en waarden én breng je ze met elkaar in overeenstemming.

Bron: brightside

Lees ook: 10 tips om als HSP een schijt-aan-de-wereld mindset te vinden

Gerelateerde artikelen

Back to top button