Levensles: de leraar die een ‘fout’ maakte

Een leraar stond voor zijn klas en schreef het volgende op het bord:
1 x 9 = 7
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81
10 x 9 = 90

Toen hij klaar was draaide hij zich om en keek naar zijn klas. Die zaten bijna allemaal te lachen. “Mag ik vragen wat hier zo grappig is?” vroeg hij droogjes. Eén meisje stak haar hand op. “Het klopt niet wat u hier hebt gedaan, in de eerste som zit een fout.”
De leraar legde zijn krijtje neer, ging rustig zitten en zei toen het volgende tegen zijn klas:

“Ik heb die eerste fout expres gemaakt, omdat ik jullie vandaag iets belangrijks wilde leren. Ik deed dit omdat ik wilde laten zien hoe de wereld aankijkt tegen ‘fouten’, en tegen mensen die ze soms maken. Zoals jullie kunnen zien heb ik 9 keer een goede som gemaakt, met een goede uitkomst.  Niemand van jullie erkende me daarvoor. Slechts één keer maakte ik een fout, en dát is wat jullie onthielden en plezier om hadden. Dus dit is mijn les: de wereld kijkt niet naar alles wat je goed doet, al doe je dat honderden keren. Waar de aandacht naar uitgaat is wat je verkeerd deed, of naliet, of over het hoofd zag, of ‘fout’ deed. ”

Het meisje dat haar leraar op zijn fout had gewezen keek een beetje geschrokken terug. “Nou, dat is geen al te vrolijke boodschap, mijnheer,” fluisterde ze. Waarop de leraar haar vriendelijk aankeek en zei: “Maar ik zeg dit niet om jullie te ontmoedigen, juist om het tegenovergestelde te bereiken. Sta dus altijd boven kritiek, en laat het los als mensen je uitlachen om iets dat mis ging. Blijf sterk en geloof in jezelf. Alleen jij weet wat je intussen ook allemaal goed deed, daar heb je het ‘bewijs’ van anderen niet voor nodig.

Lees ook: Waarom opstaan belangrijker is dan vallen – Levenslessen van Confucius

Gerelateerde artikelen

Back to top button