Confronterend: dit is hoeveel tijd we tijdens ons leven verspillen