10 Redenen waarom Lezen je Persoonlijke Ontwikkeling Verbetert

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een boek heb gelezen dat ik niet leuk vond.

Boeken gericht op zelfontwikkeling kunnen jouw leven een stukje makkelijk maken.

Maar fictie is de grote leermeester – het draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling op tenminste de volgende 10 manieren:

1) Lezers zien oorzaak-gevolg relaties

Het zien van oorzaak-gevolgrelaties is een kritische denkvaardigheid die zeer gewaardeerd wordt. Door fictie kunnen we zien hoe keuzes die mensen maken niet alleen invloed hebben op henzelf, maar ook op anderen om hen heen en soms op de samenleving als geheel.

Lezers begrijpen de noodzaak om alle mogelijke effecten te overwegen als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

2) Woordenschat en taalvaardigheid

Fervente lezers hebben een veel grotere woordenschat dan degenen die dit tijdverdrijf vermijden. En het lezen van goede boeken biedt modellen voor goed taalgebruik en schrijven. Onderzoek toont aan dat de taalontwikkeling, zowel mondeling als schriftelijk, die door het lezen van boeken wordt gestimuleerd, leidt tot beter leren.

Volwassenen die veel gelezen hebben en blijven lezen, begrijpen complexe schriftelijke stof veel gemakkelijker en zijn over het algemeen betere schrijvers. Dit zijn loopbaanvaardigheden die op latere leeftijd moeilijk aan te leren zijn.

3) Inzicht in de menselijke natuur

Door te lezen ontmoeten we elke mogelijke persoonlijkheid en krijgen we inzicht in wat het gedrag van mensen motiveert.

We kunnen de personages die op die pagina’s verschijnen bestuderen, kijken hoe ze op elkaar reageren, omgaan met conflicten en hun sterke en zwakke punten blootleggen. We krijgen inzicht in zaken als onbaatzuchtigheid, hebzucht, ambitie, egoïsme – het soort persoonlijkheidstrekken dat we in het echte leven tegenkomen.

Door deze personages in de literatuur te analyseren, heb ik betere methoden ontwikkeld om met mensen in mijn wereld om te gaan.

4) Verbeeldingskracht

Naarmate we ouder worden, verliezen velen van ons de verbeeldingskracht die ons als kind zo vermaakte.

Als we naar nieuwe plaatsen worden gebracht en unieke mensen ontmoeten, wordt onze verbeelding geprikkeld. We plaatsen onszelf in die omgeving en stellen ons voor hoe het daar moet zijn. Sciencefiction doet dat voor mij.

James Michener was een meester in het stimuleren van de verbeelding van zijn lezers – we zijn in staat om onszelf daar te plaatsen, geografisch en historisch, terwijl zijn saga zich ontvouwt. Het stimuleren van onze verbeelding zorgt voor nieuwe ideeën en afwijkend denken.

5) Lezers ontwikkelen empathie en tolerantie

Empathie is het vermogen om jezelf “in de schoenen” van een ander te plaatsen en een probleem, een omstandigheid en een gedrag vanuit hun perspectief te zien.

Als we dit doen tijdens het lezen, wordt het ook toegepast in het echte leven. We leren minder te oordelen over anderen, omdat we begrijpen dat we niet de ervaringen hebben die hun persoonlijkheid hebben gevormd.

6) Lezers zijn interessantere mensen

De blootstelling aan geschiedenis, politiek, de wet en ongebruikelijke plaatsen wordt een opslagplaats van kennis die we in ons geheugen bewaren.

Deze kennisbasis stelt ons in staat om over verschillende onderwerpen te praten, zowel sociaal als professioneel. Mensen met een grote basis aan algemene kennis worden hoger gewaardeerd in de professionele wereld.

7) Lezers krijgen een groter perspectief

Onwetendheid over andere culturen, religies en etniciteiten voedt vijandigheid en angst. Kennis en begrip van al deze zaken bevordert communicatie, acceptatie en tolerantie.

Gezien het mondiale perspectief dat we allemaal moeten ontwikkelen, is lezen het op één na beste dat we kunnen doen. En wanneer we daadwerkelijk te maken krijgen met culturen, geloofssystemen en andere etniciteiten, hebben we het begrip om solide en wederzijds respectvolle relaties op te bouwen.

8) Problemen oplossen

Een van de leuke dingen van literatuur is dat de hoofdpersoon altijd een conflict heeft en problemen moet oplossen.

Hoe die problemen worden opgelost, en het proces dat daarbij wordt gebruikt, geeft ons een goede training in het oplossen van problemen (vaak hoe ze niet op te lossen) waarmee we in het leven te maken krijgen.

Natuurlijk losten Romeo en Julia hun problemen niet goed op en we leren van dit toneelstuk de gevaren van impulsiviteit – een goede les voor tieners. Fervente lezers leren hoe ze de fouten kunnen vermijden die fictieve personages vaak maken.

9) Lezers hebben belangrijke “tijd voor zichzelf”

De wereld is een drukke plek. We brengen onze dagen door omringd door anderen, overspoeld met prikkels die onze zintuigen en geest bombarderen. Soms is het moeilijk om al die prikkels uit te schakelen en de rust te nemen die we nodig hebben.

Als we lezen, vooral aan het eind van de dag, wordt onze wereld stil. Onze hersenen komen tot rust en bereiden ons voor op rust. Lezers vallen ’s avonds veel gemakkelijker in slaap – wie heeft er geen behoefte aan een goede nachtrust?

De voordelen van lezen kunnen niet genoeg worden benadrukt.

Ze zijn intellectueel, psychologisch en gezond. Maar meer nog dan dat, lezen brengt ons naar plaatsen in onze geest waar we anders nooit zouden komen.

10) Verlichting van stress/ontspanning

De mentale en fysieke effecten van stress zijn goed gedocumenteerd. Om stress te verlichten, ondernemen we een aantal activiteiten – lichaamsbeweging, meditatie en, jawel, lezen. Studies hebben aangetoond dat de bloeddruk daalt tijdens het lezen.

En lezen stelt ons in staat om ons te richten op iets anders dan onze stressoren en problemen. Een goede verhaallijn voert ons mee naar een andere plek – een veel gezondere vorm van ontsnappen dan alcohol of drugs.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button